Vesta Downlight - Cosmos Lighting

Vesta Downlight

Vesta Downlight

Đèn downlight Vesta với thiết kế dạng module có thể tháo xuống dễ dàng giúp bạn có thể thay đổi cấu hình đèn (góc chiếu, chóa, nhiệt độ màu)

Share

  • Vesta 6W
  • Vesta 12W
  • Vesta 20W

Pin It on Pinterest