Titan - Đèn chiếu cột góc 4° - Cosmos Lighting

Titan - Đèn chiếu cột góc 4°

Titan - 4° Spot Light

Đèn Titan - Đèn chiếu cột  thiết kế chuyên dùng trong chiếu rọi cột, chiếu điểm ngoài trời. Góc mở hẹp 4° cho ánh sáng tập trung trên một điểm với dải sáng dài, tạo hiệu ứng ánh sáng trên tường nhà,cột nhà,tăng thêm vẻ đẹp cho toà nhà vào ban đêm.

Share

  • 12W

Pin It on Pinterest