Oberon - Đèn năng lượng mặt trời - Cosmos Lighting

Oberon - Đèn năng lượng mặt trời

Oberon Sollar Light

Oberon - Đèn năng lượng mặt trời không cần sử dụng dây điện, đèn Oberon với cơ chế hoạt động hoàn toàn tự động và thông minh: Ban ngày đèn sẽ tắt để hấp thụ ánh sáng năng lượng mặt trời và ban đêm đèn sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng nhờ hệ thống cảm biến ánh sáng. 

Share

  • 500

Pin It on Pinterest