Đèn tường Coma - Cosmos Lighting

Đèn tường Coma

Coma Wall Light

Đèn tường Coma phát sáng chia ra làm 4 hướng hình hoa thị rõ ràng; tạo hiệu ứng quầng sáng vô cùng độc đáo. Ngoài chức năng chính là cấp ánh sáng còn có nhiệm vụ gia tăng tính thẩm mỹ của tường.

Share

  • 7W

Pin It on Pinterest